foto over kole consulting

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten over welke gegevens wij van u beschikken, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Kole Consulting

Kole Consulting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61266124. Kole Consulting is gespecialiseerd in Projectmanagement en Business Consultancy.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Kole Consulting of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnnummer
  • Eventueel (indien u een bedrijf heeft) uw KvK- en BTW-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Kole Consulting voor de administratie en facturatie. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over onze diensten, of om te reageren op een offerte-aanvraag.
Tevens gebruiken wij uw e-mailadres voor netwerk-activiteiten en het versturen van een periodieke nieuwsbrief met informatie over de diensten van Kole Consulting.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 7 jaar verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computer waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computer zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Onze administratie wordt verzorgd door een boekhouder, deze beschikt daardoor over onze klantgegevens. Verder worden door Kole Consulting op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
  • Bezoekersaantallen
  • Land van herkomst
  • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
  • Bezochte pagina's van onze website
  • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website beschikken wij over uw bedrijfsnaam, naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door hackers, omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we deze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden dan het beantwoorden van uw vraag.
Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koleconsulting. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.