foto kole consulting portfolio

DNWG

Product Owner aansluitingenportaal

Situatieschets
Voor de aansluitketen is binnen DNWG het aansluitportaal ontwikkeld, hier worden alle aanvragen in behandeling genomen die DNWG binnen krijgt via mijnaansluiting.nl. Als Product Owner (PO) ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de Product Backlog, door het vertegenwoordigen van de belangen van alle stakeholders uit de betrokken Business richting het Agile (ontwikkel) team. Hiervoor heeft de PO het mandaat om te handelen als vertegenwoordiger van de business. Tevens is de PO verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het geen het ontwikkelteam oplevert.

Resultaat
Vanaf 1 januari 2018 tot heden heb ik deze rol vervuld binnen DNWG. Naast het doorvoeren van reguliere changes hebben we een aantal grotere Epics opgeleverd:

  • Afhandelen van Stedin aansluitingen in het gebied Goeree-Overflakkee;
  • Afhandelen van Ziggo aansluitingen in het gebied Goeree-Overflakkee;
  • Afhandelen van groot verbruik aansluitingen via het portaal;
  • Inrichting van DSP aanvragen via het aansluitingen portaal;

Projectmanager DSP

Situatieschets
Het DSP (Digitaal Samenwerkings Platform) is een initiatief van de ondergrondse infra binnen Mijnaansluiting.nl. DSP is een sector brede gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen Netbeheerders en Aannemers. Alle Netbeheerders in Nederland hebben zich gecommitteerd aan dit initiatief. Het DSP sluit aan bij de roadmap voor de digitalisering en uniformering van diensten van DNWG. Met het toepassen van DSP in de processen wordt de basis gelegd voor het verder optimaliseren van de processen binnen Aansluitingen en haar ketenpartners. Voor DNWG heb ik de rol vervuld als projectmanager DSP. In het project heb ik 2 projectleiders aangestuurd en een eigen projectteam.

Resultaat
Dit project loopt nog en de verwachte opleverdatum is juni 2019.