foto kole consulting portfolio

Liandon

Situatie
Alliander is gestart met de uitrol van de SASensor technologie, deze zal binnen 7 jaar op alle stations aanwezig zijn. Voor de ombouw van stations is er het programma SA-Liander uitrol gestart. Voor Nieuwbouw heeft Alliander besloten dat vanaf 2012 ook direct SASensor geplaatst moet worden. Er is momenteel geen uniforme werkwijze om dit te realiseren en dit zorgt voor inefficiency bij de betrokken partijen.

Aanpak/taken
 • Single point of contact met de leverancier;
 • Hierbij ligt de verantwoordelijkheid dat er een goede afstemming komt tussen leverancier, projectmanager nieuwbouwprojecten en engineers m.b.t. specificaties, wijzigingen & planning.
 • Single point of contact met Opdrachtgever;
 • Generieke issues oppakken en implementatie van de gekozen oplossing;
 • Informeren Projectmanagers nieuwbouw m.b.t. wijzigingen;
 • Borging voortgang SASensor (secundair) binnen Nieuwbouw projecten;
 • Borgen van kennisoverdracht vanuit het uitrol programma;
 • Coördinatie van het projectenproces.
Resultaten
 • Oplossen van issues die spelen bij SAsensor Nieuwbouw;
 • Toepasbaar maken van het uitrol proces voor de nieuwbouwprojecten;
 • Integrale planning projecten, resourcing, rapportage (afspraken);
 • Ketenafspraken vastleggen voor nieuwbouw;
 • QA secundaire engineering;
Quote/reactie opdrachtgever
"Sabrina beheerst de skills om structuur en overzicht aan te brengen in plannen en werkzaamheden. Heeft bovendien een natuurlijke charme om aan tafel te komen, onderwerpen bespreekbaar te maken en te komen tot duidelijke werkafspraken. Ook wanneer haar rol in een project als coördinator nieuwbouw, bij aanvang niet altijd zo duidelijk was voor haar omgeving. De opdracht lag duidelijk niet op een presenteer blaadje. Het was meer een probleem case, waarbij ze zelf haar opdracht heeft moeten definiëren".