foto kole consulting portfolio

Alliander

Situatie
De afdeling Componentmanagement is verantwoordelijk voor de vertaling van gewijzigd beleid naar de uitvoeringsorganisaties. In deze opdracht is er een actieve rol vervult binnen de componentgroepen, waarbij het stellen van de juiste vragen en het uitwerken van de impact van de technische verandering belangrijke onderdelen zijn. De implementatiemanager adviseert over de wijze van implementatie en na afstemming en goedkeuring van de opdrachtgever en uitvoeringsorganisatie is zij van A tot Z verantwoordelijk voor de uitvoering van het implementatieplan. In de uitvoering van het implementatieplan is er nauw samen gewerkt met de procesmanagers binnen de afdeling Componentmanagement, die als intermediair naar de uitvoeringsorganisatie fungeren.

Aanpak
 • Het opstellen van een intake, impactanalyse en vervolgens schrijven van het plan van aanpak (implementatieplan);
 • Het met de opdrachtgever en uitvoeringsorganisatie afstemmen van het plan van aanpak (implementatieplan);
 • Het organiseren / inzetten van de benodigde resourcing;
 • De projectbeheersing (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd);
 • Het opstellen van een jaarplan van de toegewezen componentgroep(en);
 • Ondersteunen en verder professionaliseren van de afdeling Componentmanagement (inregelen interne processen, afspraken en templates).
Resultaten
 • Inrichting van standaard proces en templates binnen de afdeling;
 • Inrichting van maanrapportage;
 • Resourceplanning voor projectbeheersing;
 • Afronden van lopende implementaties;
 • Opstarten van nieuwe opdrachten volgens nieuwe werkwijze;
 • Detail inrichting van het jaarplan 2013;
Quote/reactie opdrachtgever
"Sabrina heeft een verfrissende blik op de organisatie en het werk en mede dankzij haar kan ik ook beter mijn rol pakken. De betrokkenheid bij het werk is enorm en het voelt als een persoonlijk falen als een implementatie de release niet haalt"