foto kole consulting portfolio

Stedin Meetbedrijf

Situatieschets
Om toekomstige organisatie veranderingen op gestructureerde wijze in goede banen te leiden investeert SMB in professioneel Project Portfolio Management. Dit gaat SMB helpen bij de coördinatie van individuele projecten (Projectmanagement) en de samenhang tussen deze projecten (Portfoliomanagement).

Aanpak
Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn er drie stromen gedefinieerd en opgepakt.
In hoofdlijnen waren dit:

Opzetten van 'masterdocumentatie'
 • Templates;
 • Project & Portfolio rapportages;
 • Resourcesplanning;
 • Projecten Roadmap;
 • Documentenbeheer;
Transitie naar professionele projectorganisatie
 • Inrichten projectenprocessen;
 • Rollen & verantwoordelijkheden bepalen en afspreken;
 • Workshops/trainingen;
 • Inrichten Project Assurance;
Inrichten portfoliomanagement
 • Expliciete sturing op projecten en de bijdrage aan strategie m.b.v. jaarplannen;
 • Structureel Portfolioboard;
 • Sterkere sturing op business case en prioriteiten;
Resultaat
 • Volledig ingeregelde Project en Portfolio afdeling;
 • Ingeregelde processen en tools voor deze afdeling;
 • Methodiek voor Portfoliomanagement.
Quote / reactie opdrachtgever
"Sabrina heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat Project- en Portfoliomanagement binnen Stedin Meetbedrijf verder is geprofessionaliseerd. Naast Project- en Portfoliomanagement opnieuw op de kaart te zetten bij het MT, heeft Sabrina het meetbedrijf goed geholpen met het prioriteren van projecten en het vaststellen van het projectenportfolio."