foto over kole consulting

Over Kole Consulting

Kole Consulting is in 2014 gestart door Sabrina Kole. Kole Consulting is een bedrijf dat is gespecialiseerd in Projectmanagement en Business Consultancy.

In deze tijd heeft elke organisatie te maken met veranderingen. Kole Consulting beschouwt verandermanagement als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering.

Kole Consulting kijkt naar de benodigde project,- en verandermanagement methodieken. Daarnaast heeft Kole Consulting de capaciteit om de verandering te laten landen binnen de organisatie en te acteren op de vele factoren die impact hebben op de verandering. Dit blijkt uit de resultaten en uit de aanbevelingen van de verschillende opdrachtgevers.

Kijk op projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Kole Consulting onderscheidt zich in het uitvoeren van de projecten door zoveel mogelijk samen met de business te doen. Een project is pas geslaagd als er een blijvende verandering heeft plaatsgevonden waar de organisatie - maar zeker ook de medewerkers - de benefits van ondervinden. Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project. Dit gebeurt door het motiveren van de betrokkenen om zo de projectdoelstellingen te realiseren. Samen met de opdrachtgever worden de verlangde prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico's vastgelegd. Binnen Kole Consulting worden diverse projectmethodes ondersteund (LEAN/ PRINCE2/IPMA©). Tijdens de intake wordt geadviseerd welke methodiek het meest geschikt is voor het project wat u wilt uitvoeren.

Kole consulting heeft ervaring met diverse projecten en consultancy opdrachten. Deze kunt u zien in het portfolio.